landing-intro-bg

MİJİD Hakkında

landing-intro-bg

MİJİD Eğitimlerini Takip Edin

landing-intro-bg

MİJİD Etkinlikleri Hakkında Bilgilenin.

ETKİNLİKLER
Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği etkinlikleri hakkında bilgi edinin.
ÜYELİK
Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği'ne üye olmak için bilgi edinin.
BİLİMSEL SUNUMLAR
Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği etkinliklerinde yapılan sunumlara ulaşın.
BAŞKANIN MESAJI
Değerli Meslektaşlarım,

Endoskopik cerrahinin, açık cerrahiye olan üstünlüğü bilinen bir gerçektir. Hem doktor, hem de hastalar için çok sayıda avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve yeni teknikler sayesinde, jinekolojik kanserli olgular da dahil olmak üzere jinekolojik ameliyatların büyük bir kısmı minimal invaziv yöntemlerle yapılabilmektedir. Ancak avantajlarına ve operasyon enstrümanlarında gerçekleşen gelişmelere rağmen, endoskopik cerrahinin kullanımı hem dünya da hem de ülkemizde olması gereken düzeyde değildir. Bunun nedenlerinin başında eğitim ve deneyim eksikliği gelmektedir. Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği, siz değerli meslektaşlarımızın laparoskopik cerrahi eğitimlerine ve deneyimlerine katkıda bulunmayı, endoskopik cerrahinin ülkemizde yaygınlaşmasını ve daha fazla merkezde rutin hale gelmesine aracı olmayı hedeflemektedir. Derneğimiz temel endoskopik yaklaşımlarla beraber, adım adım jinekolojik operasyonlarda, endoskopik cerrahi deneyimin ilgili herkese kazandırılmasını amaçlamaktadır. Hiçbir meslektaşımız bu gelişimin gerisinde kalmamalıdır.

Derneğimiz, kurulduğu 2010 yılından bu yana jinekolojik minimal invaziv cerrahi ile ilgilenen hekimlerin bu ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Bu amaçla bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar belirli aralıklar ile yapılmakta, bu ortamlarda güncel bilgileri edinmek ve paylaşmak mümkün olmaktadır. Uluslararası toplantılarda üyelerimizin aktif rol alması ve derneğimizin uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması, çok merkezli çalışmalar yaparak ülkemizin dünyadaki bilimsel alanda daha iyi bir noktaya taşınması derneğimizin bir diğer önemli görevi ve sorumluluğudur.
Prof. Dr. Mete GÜNGÖR
İLETİŞİM
Uzunçayır Cad. Dinç İş Hanı No: 46/3 Hasanpaşa
Kadıköy - İSTANBUL
 
Copyright © 2022. All rights reserved.