Başkan

Prof. Dr. Gürkan Uncu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Çağatay Taşkıran
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Genel Sekreter

Doç. Dr. Kemal Özerkan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Sayman

Prof. Dr. Selçuk Ayas
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Vedat Atay
Özel

Üye

Doç. Dr. Ercan Baştu
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. F. Suat Dede
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu
Süleyman Demirel Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Mete Güngör
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. H. Onur Topçu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Bülent Urman
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı