ALT GRUPLAR VE SORUMLULARI

Robotik Cerrahi    Mete Güngör  
Onkoloji Mehmet Emin Soysal
Ürojinekoloji         Ömer Tarık Yalçın
Endoskopi ve ART Hakan Özörnek
Histeroskopi   Tayfun Bağış
Laparoskopi Gürkan Uncu
Kontrasepsiyon     Özay Oral
Kronik Pelvik Ağrı        Yakup Kumtepe
Endoskopik Cerrahide Klinik Araştırmalar Osman Develioğlu
Pelvik Prolapsusu  Cerrahisi   Ateş Karateke
Jinekolojide Görüntüleme Hüseyin Görkemli
Endoskopide Eğitim Vedat Atay
Endometriozis  Yücel Karaman